Květnové "doporučení"

Když se nadýchnete květnového vzduchu, pocítíte, že se něco nového děje.

Změny jsou v plném proudu. Někdo to ví. Někdo se diví, co to zase ta Martina

píše. Píšu tedy pro lidi, kteří to ví i chtějí vědět. Píšu to pro přátele, kteří cítí

svým srdcem probíhající změny a pro ty, kteří se alespoň na chvíli umí odpoutat

od materiálního světa.

     Je čas se rozsvítit a být světlem pro svou rodinu, přátele, spolupracovníky.

Přejme si, aby láska v našich srdcích rozkvetla jak jarní příroda. Buďme k sobě 

upřímní ve všech oblastech. Buďme otevření a spontánní. Všechna ta možná

nedorozumění, či jak se říká "šumy v komunikaci", tím zmizí. Volme výstižná

a správná slova, která plně vyjádří to, co cítíme, co si myslíme a chceme říci.

Usmívejme se na sebe navzájem i jen tak pro sebe. Projevme radost ze svého

konání. Projevme i obdiv a radost z konání ostatních lidí. Vzájemná úcta a respekt

k druhému člověku uvolní staré křivdy a vše se vyrovná a srovná. Žijme v harmonii 

se sebou, s přírodou , s celou planetou. Opatrujme sebe a celou Zemi. Není to nic

nemožného a těžkého. Každý z nás to umí a každý z nás to může učinit.

Vše je jen naše svobodná volba.

Děkujme za ochranu a Boží požehnání.