Kalendář akcí

Individuální konzultace:

Poskytuji individuální služby v oblasti rozvoje osobnosti - posílení

sebedůvěry, jistoty, sebelásky. Vše v záložce Konzultace.

Objednávky posílejte na mailovou adresu martinabaarova@seznam.cz,

nebo telefonujte na číslo 602 857 257.

cena: 1500 Kč