Kurzy angličtiny

Kurz angličtiny pro děti (školní rok):

ANGLIČTINA TROCHU JINAK

Pro 4., 5., 6., 7., 8., 9.ročník (každý ročník samostatná skupina)

Kurz je pojat trochu netradičními metodami - k upevňování slovní zásoby, konverzačních obratů

a též gramatických zákonitostí v jazyce nám poslouží hra, malba, dětem tak vlastní.

Vše je přizpůsobeno potřebám a schopnostem dětí k radosti z angličtiny.

Výuka probíhá jednu výukovou hodinu (50minut) týdně. Začínáme v září. Den výuky je středa.

Výuka je rozdělena na podzimní kurz (září - prosinec) a jarní kurz ( leden- červen , kde platba je rozdělena leden - březen, duben - červen).

Kurz lze přerušit na konci prosince. V průběhu roku kurzovné nevracím.Děkuji za pochopení.

V ceně jsou zahrnuty i výukové materiály.

Cena kurzu  - 100 Kč /h  - skupina 3 a více dětí

                      150 Kč /h   - dvojice

                      200 Kč/h    - individuální výuka

                                                                         

 

Kurz angličtiny pro dospělé:

ANGLIČTINA TROCHU JINAK

I. začátečníci

II. mírně pokročilí

Výuka probíhá dle projektu Headway (učebnice), je zaměřena na konverzační dovednosti pro běžný život -

konverzační obraty, zdvořilostní fráze, poslechy. Pokud si dovolíte, vše může být též pojato jako hra.Využijeme

veškeré prostředky k zapamatování a radosti z konverzace v jazyce.

Četnost výuky jednou týdně jednu hodinu. Možná výuka i v dopoledních hodinách (dle dohody).

V ceně jsou zahrnuty i výukové materiály.

Cena kurzu  - 200 Kč/h - skupina

                      250 kč/ h - individuální výuka

                      250 Kč /h - individuální výuka po Skypu

                                                                            

Kurz lze přerušit na konci prosince. V průběhu roku kurzovné nevracím. Děkuji za pochopení.

 

 

Kurz ruštiny

Výuka je zaměřena na konverzační dovednosti v oblastech každodenního života.

Využijeme veškeré prostředky k zapamatování a radosti z konverzace v jazyce.

Četnost výuky jednou týdně jednu hodinu. Možná výuka i v dopoledních hodinách (dle dohody).

V ceně jsou zahrnuty i výukové materiály.

Cena kurzu  - 200 Kč/h - skupina

                      250 kč/ h - individuální výuka

                      250 Kč /h - individuální výuka po Skypu

                                                                            

Kurz lze přerušit na konci prosince. V průběhu roku kurzovné nevracím. Děkuji za pochopení.