Jak být úspěšný ve svém oboru

Milí přátelé,

nedílnou součástí lidského života je jeho pracovní stránka.

Zabírá nám většinu našeho času, přináší nám uspokojení, naplnění.

Nebo by alespoň měla, abychom se cítili šťastní. V souvislosti s tím je dobré

zamyslet se nad svou pracovní činností a a pocitu z ní:

  Jsem šťastná?

  Přináší mi práce uspokojení?

  Jak zlepším své pocity v pracovním kolektivu?

  Jak zlepším svou pracovní pozici?

  Dělám to, co mě baví?

 Mohu vykonávat i něco jiného?

 Jaké mám možnosti?

V kurzu a také následně v pobytových workshopech zaměřených na profesní stránku

života, si můžete vytvořit objektivní náhled sami na sebe v této oblasti,

můžete najít řešení eventuelně neutěšeného pocitu z práce a zdokonalit své vnímání sebe sama,

můžete napomoci svému profesnímu růstu, prosperitě a pocitu úspěchu:

JÁ JSEM ÚSPĚŠNÁ/ ÚSPĚŠNÝ VE SVÉ PROFESI !

Moje profese, zaměstnání je mým posláním, mým naplněním.

V kurzu se také zabývám vztahy na pracovišti  -

jak vše vylepšit a vytvořit sehraný kolektiv bez zášti, zlomyslnosti, nepřejícnosti atd.

Povzbudíme a podpoříme vlastnosti a jevy jako jsou: sebevědomí, sebejistota, svoboda rozhodnutí,

jak dobře vycházet s kolegy na pracovišti, předcházení stresu a syndromu vyhoření,

hledání nové motivace, změna pracovního místa.

 

Jednotlivá setkání mohou nést témata:

Jak najít dobré zaměstnání

Jak být úspěšná/ úspěšný ve své profesi

Jak být součástí skvělého kolektivu ( pro pracovní kolektivy)

Jak být dobrou manažerkou/manažerem

Jak dobře vycházet s nadřízeným

Jak skloubit důstojnost, sebejistotu bez ponižování ...

 

 

 

 

 

Kontakt

Kouzlo úsměvu
Horažďovice
Centrum Kouzlo úsměvu: Blatenská 311, Horažďovice

tel.: 602857257

číslo účtu: 3294450237/0100
IČ: 613 40936

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode