Škola vědomého života

Začátkem ledna máte možnost se účastnit seminářů patřící do nového projektu

Školy vědomého života.

Tento projekt zahrnuje systematickou postupnou práci na sobě tak, abyste po absolvování mohli

získat důvěru ve svůj osud, nadhled nad osobními úkoly a překážkami v běžném životě a pociťovali

radost a lásku ve svém bytí zde na Zemi.

Je třeba se již rozhodnout, zda znalost zákonů bytí nás samotných je stejně důležitá jako znalost

zákonů právních.

Zde také platí věta: Neznalost zákonů neomlouvá. 

Proč se tedy této znalosti o nás samotných bráníme?:-)

Ve Škole můžete začít od začátku dle svého tempa...

Je určena hlavně těm, kteří chtějí svůj život změnit, vědomě se na něm účastnit a vědí, že je to jen na nich.:-)

 

Koncepce

Cíl: Na základě poznání sebe samého se orientuji ve svém životě, ve své mysli a svých činech, a tím si

mohu tvořit vědomý život beze strachu, s pochopením a moudrostí mně odpovídající.

Škola vědomého života může poskytnout pomocnou ruku v objasnění zákonitostí ve vztazích

- k sobě

- k partnerovi

- k rodině

- k práci

- k poslání

- k vesmíru

a praktickými cvičeními je uvádí v život. Je poté na každém, aby toto vše začlenil do běžného života,

 a tak vědomě zrealizoval. S vědomím nás přesahujících tajemství života.

 

Celodenní semináře Školy vědomého života budou probíhat v Horažďovicích.

Semináře mají témata postupně od začátku utříděna tak, aby přes prezentované techniky, došlo k uvolnění

celé bytosti - odlehčení myšlenek, uvolnění napětí v mysli i ve fyzickém těle, k otevření se lásce a radosti a k pochopení

životních úkolů, poznání každého.

Časy seminářů: 9:00 - 17:00

Cena:  800 Kč / seminář

Místo konání: Horažďovice : Kouzlo úsměvu, Blatenská 311

Termíny:  únor        1. - 3.2.2019

                březen     2.3. 2019

                duben      13.4. 2019

                červen     21.6.- 23.6. 2019   

                     

Přihlášky zasílejte do 30.ledna 2019  na mail: martinabaarova@seznam.cz, tel.: 602 857 257

 Po mailovém přihlášení vám bude zaslána závazná přihláška s dalšími instrukcemi.