Výlety s Martinou

 - meditační výlety

Srdečně vás zvu na společné výlety za zajímavými přírodními i poutními místy v České republice.

Provedu vás místy, která jsou energeticky velmi pozitivní, kde je možné načerpat

sílu, kde můžeme hledat a najít sami sebe, kde můžeme získat nový rozměr v životě.

Jedná se o lokality, které jsem již dříve navštívila, seznámila jsem se s místem, s jeho energiemi,

s jeho poselstvím, jeho možnostmi, které nabízí nám lidem.

Cestou se v určitých místech zastavujeme na krátkou meditaci či sdělení, která ke mně

v daném místě přicházejí. Zastavujeme se, abychom se nechali přírodou poléčit, navnímali

životodárnou sílu, očistili myšlenky, pozvedli v sobě lásku a radost a pokochali se krásou krajiny, daného místa.

Může se přidat kdokoli, kdo chce pobýt v přírodě, seznámit se s novými přáteli, kdo se chce naučit

vnímat přírodu dalším způsobem, kdo chce najít sám sebe.

Výlet k sobě pojměte každý podle svého. :-)

Těším se na nová setkání s vámi a přeji nám hodně štěstí na společné cestě.

S láskou

Martina

 

Připraveny jsou meditační výlety

I. Šumavou k svobodnému projevu ženy                            

II. Prachaticko - Cesta do minulosti i budoucnosti           

III. Horažďovicko - Poselství duše stromů                    

IV. Tábor - Cestou srdce                                             

V. Blansko - O čem vypráví les a voda                           

VI. Cyklus tří výletů : Prácheň - Kraselov - Svatobor       

VII.Strakonicko - Cesta dávného poselství