Horažďovicko

Prácheň - Svatobor - Kraselov

Ve starobylém Prácheňském kraji se silným duchovním odkazem projděme společně silná energetická místa a 

objevme sami sebe. Můžete si vybrat i jen jednu trasu (tzn. jeden den), na kterou se přihlásíte.

Termín:

1.den

Trasa: Ostrov (Horažďovice) - Velké Hydčice - hrad Prácheň - Horažďovice

= cesta Poselství duše stromů

Cíl: vnímám sebe jako součást přírody, vnímám živé bytosti kolem mne,

      přijímám poselství duše stromů- naslouchám

Intenzivní léčení duše i prostřednictvím přírodních bytostí

2.den

Kraselov (Boží kámen, kostel p. Marie) - Kbíl (bývalé hradiště +rozhledna) - Kněží hora u Katovic

(Nutné auto k popojíždění)

= cesta dávného poselství

Cíl: naslouchám příběhům dávných poselství

Silná energetická místa

3.den

Sušice: Svatobor - Kalich - Na Andělíčku (poutní kostel) 

= otevírám zavřené brány

Cíl: v bráně Šumavy (Sušice) otevírám i zavřené brány v sobě, vykročím do další etapy života

 

Celková cena: 1500 Kč (500Kč/ den)

Přihlášky do

 

S možností ubytování:

Cena: 1500 Kč + ubytování

Přihlášky do

 

Přihlášky na martinabaarova@seznam.cz, tel.: 602 857 257


Akce se koná při počtu min. 4 přihlášených.