Poutníci Světla

První kniha, která vyšla pro dospělé se jmenuje Poutníci Světla.

Popisuje zážitky z cesty po republice. Zachycuje vše, co jsme se dozvěděli a co jsme zažili. 

 

Ukázka z knihy.

Příběh o Kněží hoře, která se nachází blízko Katovic u Strakonic.

     Bylo - nebylo. Věřte - nevěřte. Tento příběh se odehrál před mnoha staletími, téměř před 900 léty a ještě neskončil.

    Životy žité v 11. století velice ovlivnily vše, co následuje a pokračuje až do dnešních dob a čeká na dořešení.

 Co se tedy v té dávné době odehrálo.

     V tomto kraji, který byl celkem hustě osídlen, vládl mír. Všechna strategická místa a důležité vrcholy kopců byly obsazeny a stráženy. Lidé, spojeni s přírodou a s vesmírem, uměli poznat, jakou silou to které místo oplývá. Nebyla to ledajaká síla – byla to síla světla – posvátnost Boha.

     V té době žili lidé, jejichž napojení na vesmír a matku Zemi bylo výjimečné. Uměli komunikovat a spolupracovat s těmito silami. Říkalo se jim kněží. U každého kmene a hradiště takoví lidé byli a byli velice vážení pro svůj um, moudrost a radu. Uměli mnohé předvídat, mnohé neduhy léčit a vyznali se v mystériích světa.

   Obývali téměř každé hradiště, a to i v celé skupině několika kněžích, spojených určitou hierarchií podle jejich umu. Zvláštní pozornosti se těšily kněžky.

     A tak to bylo i na Kněží hoře. Hradiště zde vybudované mělo velmi dobré opevnění. Kníže vládl moudře a spravedlivě a rád se radil právě s kněžími. Na akropoli s ním žila družina kněží a družina kněžek. Největším umem vládla právě ta nejvyšší kněžka.

     A u ní náš příběh začíná. Jak už to bývá, nic není jen černé nebo bílé. Pokud však propadne temným silám člověk, který umí všelijaká kouzla a ještě má důvěru svého okolí, neštěstí může být blízko. Ale vše popořádku.

     Hradiště žilo svým tempem. Spolupracovalo také s okolními hradišti a přátelilo se s nimi. Kníže byl dobrý vůdce. Měl jako každý z nás jednu slabost a tou byla právě kněžka. Často ji navštěvoval, dvořil se jí, ale výsledek žádný. Kněžka jím opovrhovala kvůli této jeho slabosti a její pýcha rostla. Když viděla, že kníže je pro ni ochoten cokoli udělat, zrodil se u ní černý plán.

     Proč by měl kmeni vládnout takovýto kníže, slaboch, když ona je ta nejvyšší, ona je tím jediným vůdcem kmene, ona jediná musí mít všechnu moc. Takovým myšlenkám dovolila, aby se jí usadily v srdci a začala spřádat plány a uvazovat temné nitky i kolem nic netušících kněží a kněžek v obou družinách. Někteří ani nevěděli, k čemu se nechali přemluvit či zatlačit do kouta, a šli jí na ruku. Nikdo neměl důvod ji podezřívat, a tak snadno mohla intrikovat.   ....

 

 

 

Kontakt

Kouzlo úsměvu

tel.: 602857257


© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode